Hodowla z Sercem

Hodowla z Sercem

Kontakt do PZF

Polski Związek Felinologiczny
ul. Cybernetyki 15, lok.1 (1 piętro)
(uwaga: dawne Postępu 3/5)
02-677 Warszawa

Biuro i telefon czynne
w poniedziałki godz. 18-20
Tel: +48 22 815 23 66+48 22 815 23 66

Email: pzf@pzf.pl

Wizytówka PZF

Polski Związek Felinologiczny
zaprasza na

Międzynarodową Wystawę Kotów Rasowych

EUROPE CONTINENT SHOW

License L#194060

7/8 grudnia 2019

Organizatorzy:

Polski Związek Felinologiczny

 

MIEJSCE WYSTAWY:

Hala Sportowa SP nr 195 w Warszawie, ul. Króla Maciusia 5

SĘDZIOWIE:

Brigitte Pepermans, Belgia (AB WCF)

Tomoko Vlach, Austria (AB WCF)

Kurt Vlach, Austria (AB TICA)

 

TERMIN ZGŁOSZEŃ:

- do dnia  22.11.2019

-nie ma możliwości przyjmowania wpłat gotówkowych bezpośrednio na wystawie - wpłaty tylko na konto PZF do 22.11.2019

KONTO PZF:   CITY HANDLOWY 55 1030 0019 0109 8530 0029 7020

- uwaga nie zapewniamy krzeseł wszystkim wystawcom - prosimy o zabranie własnych

- zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zgłoszeń, jeśli limit miejsc zostanie wyczerpany

- Zgłoszenia do WCF Ringów przyjmowane tylko drogą elektroniczną - online w trakcie zgłaszania kota na wystawę (lista nie będzie uzupełniana na wystawie)

- osiągnięcia kotów biorących udział w wystawie zostaną przekazane do konkursu WCF BEST CAT oraz TOP CAT.

 

Zgłoszenia przyjmowane są przez system online dostępny na www PZF.

Uwaga: do każdego poprawnie wysłanego zgłoszenia - system automatycznie generuje maila zwrotnego, potwierdzającego wpłynięcie zgłoszenia do organizatora.

Tylko koty poprawnie zarejestrowane będą przyjęte na wystawę.

Organizator w oddzielnym mailu potwierdza przyjęcie kota na wystawę. Potwierdzenie zostanie wysłane PO PRZESŁANIU POTWIERDZENIA OPŁATY ZA WYSTAWĘ.

OPŁATY:

1 OCENA 2 OCENY

1 KOT (wszystkie klasy) 130 PLN 160 PLN

MIOT (min 3 kociaki w wieku 3-6 m)
150 PLN/1 dzień
200 PLN/2 dni
WCF RING
50 PLN
USTALENIE KOLORU, DODATKOWA KLATKA
50 PLN
KOTY Z TYTUŁEM WCH
60 PLN 80 PLN

UWAGA:

  • Po dniu 22.11.2019 r. nie ma możliwości wycofania kota z wystawy, ani jego zamiany.
  • Za każdego umieszczeniu kota w katalogu wystawca zobowiązany jest uiścić opłatę, bez względu na to, czy zostanie on oceniony, czy będzie miał absencję.
  • Członkowie PZF płacą za 2 dni wystawy według cennika za 1 dzień.
  • Zgłoszenie zmiany klasy kota po godz. 10:00 (sobota/niedziela) - opłata specjalna 50 PLN

 

PROGRAM WYSTAWY

Sobota  - 07.12.2019 r.

Niedziela  - 08.12.2019


8:00 – 9.30

9.00 – 9.30

Kontrola weterynaryjna

9.30 – 10.00

9.30 – 10.00

Korekta/ustalenie koloru

10.00 – 14.00

10.00 – 14.00

Sędziowanie

12.00 Kitten Ring

13.00 - Neuter Ring

12.00 - Adult Ring

 

 

WCF Ringi

 

14.00-15.00 14.00-15.00 Przerwa obiadowa

około 15.30

około 15.30

BEST IN SHOW

17.00

17.00

Koniec wystawy

  • Uwaga organizator zastrzega sobie prawo do godzinowych zmian w programie.
  • WSZYSCY wystawcy obowiązani są zarejestrować się i przejść z kotami kontrolę weterynaryjną do godziny 9:30. Po tym czasie kotom wpisana zostanie absencja i nie zostaną one umieszczone na listach do oceny.

HOTELE:

www.booking.com

ROZMIAR KLATEK:

Dla jednego kota przydzielana będzie klatka pojedyncza:  60x60x70/wys
Wystrój  klatki - obowiązkowy.

Klatki będą numerowane.

WARUNKI WETERYNARYJNE:

Koty muszą być zdrowe, czyste i zadbane, przygotowane do wystawy oraz posiadać szczepienia  na choroby wirusowe kotów (kocie katary i panleukopenia) ważne nie dłużej, niż 2 lata (730 dni). Szczepienie na wściekliznę wymagane jest dla kotów przyjeżdżających z zagranicy.  Przy kontroli weterynaryjnej obowiązuje okazanie książeczki szczepień lub paszportu kota oraz zaświadczenie weterynaryjne kota wystawione na 3-1 dni przed wystawą. Zaświadczenia będą sprawdzane w oba dni wystawy.

Wystawiane koty muszą mieć przycięte pazurki.

Każdy kot musi obowiązkowo posiadać identyfikacje – CZIP.

Koty białe wszystkich ras muszą posiadać atest słuchu BAER/BAEP z informacją, że kot słyszy obustronnie prawidłowo.

Chore koty będą wycofywane z wystawy bez zwrotu wpłaconych pieniędzy.

Prawo wstępu na wystawę mają koty, które są umieszczone w katalogu i przeszły kontrolę weterynaryjną.

UWAGI:

Wystawca może sam prezentować swoje koty do oceny z wyjątkiem BIS-u . Koty muszą przebywać w udekorowanej klatce do czasu zakończenia wystawy. Wcześniejsze opuszczenie wystawy spowoduje unieważnienie wystawy wystawianemu kotu i nie wydanie jego dyplomu i oceny. Organizator  w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia kota na wystawę. Wystawca ma obowiązek sprawdzić prawidłowość wpisu kota w katalogu i dokonać korekty błędnego wpisu przed oceną kota. Zmiany klas wystawowych należy zgłosić do sekretariatu w sobotę.

REGULAMIN WYSTAWY:

Regulamin Wystawy PDF

 

International Cat Show

 

POLISH FELINE ASSOCIATION
POLSKI ZWIĄZEK FELINOLOGICZNY

International  Cat Show

7/8 December 2019

License L#194060

Organizators:

Polski Związek Felinologiczny

 

SHOW PLACE:

Sport Hall, Krola Maciusia str. 5, Warsaw

 

JUDGES:

Brigitte Pepermans, Belgium (AB WCF)

Tomoko Vlach, Austria (AB WCF)

Kurt Vlach, Austria (AB TICA)


REGISTRATION TILL 22.11.2019

The registration form might be closed earlier if the limit of cats is reached.

Withdrawal cat from show is possible until 22.11.2019 after this date exhibitor must pay a fee for a cat without exception, whether the cat was judged or absent.

The Organizers will send confirmation only after receiving the payment to the PZF account.

The results of cats taking part in the show will be added to WCF BEST CAT ranking and Top Cat ranking.

Euro Account number:
PL27 1030 0019 0109 7860 1005 7905 Swift code: CITIPLPX

FEES:

1 certificate
2 certyficates


1 cat 30 EURO 40 EURO

Litter class (3-6 month, min. 3 kittens)
40 EURO/per day
50 EURO/per day
WCF RING
15 EURO
Class 18 (determination class - colour), Extra cage
15 EURO
WCH Cats
10 EURO 15 EURO

Change of show class after 10:00 pm (Sat/Sun) - 10 EURO

Selling animals on the show is strictly forbiden in Poland.

SHOW SCHEDULE:

Saturday  - 07.12.2019 r.

Sunday  - 08.12.2019


8:00 – 9.30

9.00 – 9.30

Veterinary examination

9.30 – 10.00

9.30 – 10.00

Correction/colour determination

10.00 – 14.00

10.00 – 14.00

Judging

12.00 Kitten Ring

13.00 - Neuter Ring

 

12.00 - Adult Ring

 

WCF Rings
14.00-15.00 14.00-15.00 Lunch break

15.30

15.30

BEST IN SHOW

17.00

17.00

Show end

HOTELS:

www.booking.com

THE CAGES:

Single cage for 1 cat 60x60x70

VETERINARY RULES:

Cats must be healthy, clean and in good condition, prepared to the show, vaccinated against cats virus diseases (cat's flu, panleucopenia etc.) as well as against Rabies, no later than one month before the cat show (first vaccination) or must have next vaccination valid.

Rabies vaccination is obligatory also for kittens. During veterinary control it's obligatory to show the vaccination book or cat's passport as well as veterinary health certificate issued 3-1 days before the show.

Sick cats won't be accepted without reimbursement.

Each cat should obligatory has identification microchip.

Kittens taking part in the cat show must also have microchip.

Kittens must have passport or vaccination book with microchip number. Microchips will be checked in the entrance to the show. All cats must have their claws cutted. White cats must have veterinary certificate concerning ears' test BAER that corfirms hearing correctness of both ears. All cats taking part in the cat show must be applicated in their classes to the catalogue.

SHOW RULES:

Show rules

 
Informacja dla zwiedzających

Wystawa Kotów Rasowych to nie tylko święto hodowców pasjonatów, ale także świetny sposób na miłe i rodzinne spędzenie weekendu. Podczas wystawy podziwiać będzie można koty wielu ras.

Wstęp płatny:

Bilet normalny 15 PLN

Bilet ulgowy 8 PLN

Dzieci do lat 3 - bezpłatnie

Odwiedzający naszą wystawę w sobotę będą mogli głosować na KOTA PUBLICZNOŚCI (wręczenie nagród w niedzielę przed Best in Show).

Zapraszamy w godzinach 10:00 - 16:00


Wystawa WCF

Międzynarodowa

Wystawa Kotów

License L#194060

7/8.12.2019
Hala Sportowa SP nr 195

w Warszawie

ul. Króla Maciusia 5

POLISH

Zgłoszenia zamknięte

WCF Show

INTERNATIONAL

CAT SHOW

License L#194060

7/8.12.2019
SPORT HALL

Warszawa

ul. Króla Maciusia 5

ENGLISH

Application closed

Dostępne kocięta
Polecamy

Sklep - For Cats