Hodowla z Sercem

Hodowla z Sercem

Kontakt do PZF

Polski Związek Felinologiczny
ul. Cybernetyki 15, lok.1 (1 piętro)
(uwaga: dawne Postępu 3/5)
02-677 Warszawa

Biuro i telefon czynne
w poniedziałki godz. 18-20
Tel: +48 22 815 23 66+48 22 815 23 66

Email: pzf@pzf.pl

Wizytówka PZF

Herb Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Pruszkowa

 

Baner - Pruszków 7, 8 października 2017

Walne Zebranie Członków PZF

Do: Członków Polskiego Związku Felinologicznego

Działając na podstawie § 21 Statutu Polskiego Związku Felinologicznego  Zarząd Związku zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Członków PZF odbędzie się 03 czerwca 2017 o godz. 10:30 w budynku XXIII LO  im. Marii  Skłodowskiej-Curie przy ul. Naddnieprzańskiej 2/4 w Warszawie.

W przypadku nieodbycia się Walnego Zgromadzenia Członków w wyżej wymienionym terminie z powodu braku kworum, na podstawie § 20 ust.1 Statutu PZF, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w drugim terminie tj. w dniu 03 czerwca 2017 o godz.11.00, w tym samym miejscu  i z tym samym porządkiem obrad.

Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Związku Felinologicznego:

 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza WZC
 3. Przyjęcia porządku obrad
 4. Wybór Komisji Skrutacyjno – Wyborczej Walnego Zgromadzenia:
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków PZF
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Związku wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2016.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenie sprawozdania zarządu i udzielenie absolutorium (uchwała nr 1)
 • zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej (uchwała nr 2)
 • zatwierdzenie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego (uchwała nr 3)
 • zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2016 (uchwała nr 4)
 • zatwierdzenie wysokości składki członkowskiej na rok 2018 (uchwała nr 5)

10. Wolne Wnioski

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków PZF

Na godzinę przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków wyłożone będą w Sali obrad do wglądu następujące dokumenty:

 1. Regulamin obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PZF,
 2. Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków,
 3. Sprawozdanie Zarządu PZF,
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
 5. Sprawozdanie finansowe za rok 2016.
 6. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.

Korespondencja dotycząca WZC PZF została przesłana Państwu drogą mailową (zgodnie z § 21 pkt. 4 Statutu PZF).

Zarząd PZF

 

Walne Zgromadzenie Członków WCF

Szanowni hodowcy,
W dniach 19-23 stycznia 2017 roku w Essen odbyło się Walne Zgromadzenie Członków World Cat Federation, które podjęło uchwały w wielu ważnych sprawach. Wszelkie zmiany wejdą oficjalnie w życie z dniem 1 kwietnia 2017 roku i wtedy też na stronie WCF ukaże się całościowy wykaz zmian. Ponieważ jednak nasza kwietniowa wystawa odbędzie się już zgodnie z nowymi zasadami, Zarząd PZF przygotował skrót najważniejszych uchwał WZC w kwestiach wystawowych i hodowlanych.

Oficjalnie zaakceptowano nowe klasy wystawowe:

Klasa 23 – rasy w trakcie procesu uznawania (Class 23 breeds in the recognition proces) - możliwe otrzymanie EX, ale bez certyfikatu I bez możliwść nominacji do Best in Show
Klasa 24 – poza konkurencją / gość wystawy (Class 24 Out of Competition)
Klasa 16 CACP – klasa 3-6 miesięcy kocięta niekastrowane (Class 16 CACP) – trzy certyfikaty w tej klasie od trzech różnych sędziów uprawniają do otrzymania tytułu Kitten-Champion
Klasa 15 CACJ – klasa 6-10 miesięcy młodzież niekastrowane (Class 15 CACJ) – trzy certyfikaty w tej klasie od trzech różnych sędziów uprawniają do otrzymania tytułu Junior-Champion
Klasa 16b CAPP – klasa 3-6 miesięcy kocięta kastrowane (Class 16 CACP) – trzy certyfikaty w tej klasie od trzech różnych sędziów uprawniają do otrzymania tytułu Kitten-Premior
Klasa 15b CAPJ – klasa 6-10 miesięcy młodzież kastrowane (Class 15 CACJ) – trzy certyfikaty w tej klasie od trzech różnych sędziów uprawniają do otrzymania tytułu Junior-Premior

 

Więcej…

 

Wystawy PZF w 2017 roku

Szanowni hodowcy,

Informujemy, że w 2017 roku Polski Związek Felinologiczny planuje zorganizować 3 Międzynarodowe Wystawy Kotów.

8/9 kwietnia 2017 (Nadarzyn)

7/8 października 2017 (Pruszków)

9/10 grudnia 2017 (Warszawa)

Szczegółowe informacje będą pojawiać się sukcesywnie na stronie www i FB. Serdecznie zapraszamy.

 
Wystawa WCF

Międzynarodowa Wystawa

Kotów Rasowych

07-08.10.2017
ul. Bohaterów Warszawy 4

Pruszków

Hala sportowa ZNICZ


POLISH

WCF Show License L# 174101

Zgłoszenia zamknięte

WCF Show

International Cat Show

07-08 October 2017
Bohaterów Warszawy 4 street

Pruszkow

ENGLISH

WCF Show License L# 174101

More information for exhibitors

Applications closed

Dla członkówGościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 41 gości 
Dostępne kocięta
Polecamy

Sklep - For Cats