Hodowla z Sercem

Hodowla z Sercem

Kontakt do PZF

Polski Związek Felinologiczny
ul. Cybernetyki 15, lok.1 (1 piętro)
(uwaga: dawne Postępu 3/5)
02-677 Warszawa

Biuro i telefon czynne
w poniedziałki godz. 18-20
Tel: +48 22 815 23 66+48 22 815 23 66

Email: pzf@pzf.pl

Wizytówka PZF

Planowane wystawy

Drodzy hodowcy i miłośnicy kotów.

Podajemy informacje dotyczące najbliższych wystaw organizowanych przez PZF:

1. Światowa Wystawa Kotów (WCF World Show) 22/23 października 2016 Pruszków License L# 164108

2. Międzynarodowa Wystawa Kotów 10/11 grudnia 2016 Warszawa
License L# 164162

3. Międzynarodowa Wystawa Kotów 8/9 kwietnia 2017 Warszawa
License L# 174012

Z pewnością pomoże to Państwu ustalić plany wystawowe na najbliższy czas.

Zapraszamy!

 

Polski Związek Felinologiczny
zaprasza na

Miedzynarodową Wystawę Kotów Rasowych

PRUSZKÓW


16-17.04.2016 r. (2 certyfikaty)

WCF SHOW LICENSING L# 164021

 

Organizatorzy:

Polski Związek Felinologiczny

 

Informacje dla Wystawców

MIEJSCE WYSTAWY:

Hala Sportowa Znicz, ul. Bohaterów Warszawy 4, Pruszków

 

SĘDZIOWIE:

 

Walter Baraldi, Italy (AB, WCF)

Inga Balchiunine, Lithuania (AB, WCF

Beverley Elian, Romania (AB, WCF)

Andreas Kretschmer-Kraiczek, Germany (AB, WCF)

Yanina Melnikova, Belarus (AB, WCF

TERMIN ZGŁOSZEŃ:

- do dnia  05.04.2016

-nie ma możliwości przyjmowania wpłat gotówkowych bezpośrednio na wystawie - wpłaty tylko na konto PZF do 05.04.2016

KONTO PZF:   CITY HANDLOWY 55 1030 0019 0109 8530 0029 7020

- uwaga nie zapewniamy krzeseł wszystkim wystawcom - prosimy o zabranie własnych

- zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zgłoszeń jeśli limit miejsc zostanie wyczerpany

- Zgłoszenia do WCF Ringów przyjmowane tylko drogą elektroniczną - online w trakcie zgłaszania kota na wystawę (lista nie będzie uzupełniana na wystawie)!

 

Zgłoszenia przyjmowane są przez system online dostępny na www PZF.

Uwaga: do każdego poprawnie wysłanego zgłoszenia - system automatycznie generuje maila zwrotnego, potwierdzającego wpłynięcie zgłoszenia do organizatora.

Tylko koty poprawnie zarejestrowane będą przyjęte na wystawę.

Organizator w oddzielnym mailu potwierdza przyjęcie kota na wystawę.

OPŁATY:

Koty z tytułem WCH, WPR

BEZPŁATNIE

Koty w klasie od CAC do CACM,mioty, gość wystawy (klasa 3,5,7,9,11,13,20,24)

1 dz.

140 PLN

2 dn.

160 PLN

Kastraty, weterani, koty domowe, (klasa4,6,8,10,12,14,19,21)

1 dz.

100 PLN

2 dn.

120 PLN

Kocięta, młodzież,(klasa 15,16,16a)

1 dz.

120 PLN

2 dn.

140 PLN

Klasa 18  (określenie koloru)

1 kot

40 PLN

WCF RING (kittens, adults,neuter)

1 kot

40 PLN

Dodatkowa klatka (+1/2 klatki)

1 kot

40 PLN

UWAGA:

  • Po dniu 05.04.2016 r. nie ma możliwości wycofania kota z wystawy.
  • Za każdego umieszczeniu kota w katalogu, wystawca zobowiązany jest do uiścić opłatę, bez względu na to, czy zostanie on oceniony, czy będzie miał absencję.
  • Dla członków PZF zniżka: za koty zgłoszone na dwa dni wystawy obowiązuje opłata jak za jeden dzień, z wyłączeniem klasy 24 (gość wystawy), ringi płatne wg cennika

PROGRAM WYSTAWY

Sobota  - 16.04.2016 r.

Niedziela  - 17.04.2016


8.00. – 9.30

8.30 – 9.30

Kontrola weterynaryjna

9.30 – 10.00

9.30 – 10.00

Korekta

10.00 – 14.00

10.00 – 14.00

Sędziowanie

11.30

12.30

WCF RING , Adult, Neuter (Sobota),

WCF Ring Kitten (Niedziela),

14.00-15.00 14.00-15.00 Przerwa obiadowa

16.00

16.00

BEST IN SHOW

18.00

18.00

Koniec wystawy

Uwaga organizator zastrzega sobie prawo do godzinowych zmian w programie.

HOTELE:

www.booking.com

 

ROZMIAR KLATEK:

Dla jednego kota przydzielana będzie klatka pojedyncza:  60x60x70/wys
Miot - klatka podwójna: 120x60x70.
Dodatkowe pół klatki dla 1 kota – dopłata 40.00 zł.
Wystrój  klatki - obowiązkowy.

Klatki nie są numerowane, każdy wystawca zajmuje sobie klatki (zgodnie ze zgłoszoną ilością) -  indywidualnie.

 

WARUNKI WETERYNARYJNE:

Koty muszą być zdrowe, czyste i zadbane, przygotowane do wystawy oraz posiadać szczepienia  na choroby wirusowe kotów (kocie katary i panleukopenia) ważne nie dłużej, niż 2 lata (730 dni). Szczepienie na wściekliznę wymagane jest dla kotów przyjeżdżających z zagranicy.  Przy kontroli weterynaryjnej obowiązuje okazanie książeczki szczepień lub paszportu kota oraz zaświadczenie weterynaryjne kota wystawione na 3-1 dni przed wystawą. Zaświadczenia będą sprawdzane w oba dni wystawy.

Wystawiane koty muszą mieć przycięte pazurki.

Każdy kot musi obowiązkowo posiadać identyfikacje – CZIP.

Koty białe muszą posiadać atest słuchu BAER/BAEP.

Chore koty będą wycofywane z wystawy bez zwrotu wpłaconych pieniędzy.

Prawo wstępu na wystawę mają koty, które są umieszczone w katalogu i przeszły kontrolę weterynaryjną.

UWAGI:

Wystawca może sam prezentować swoje koty do oceny z wyjątkiem BIS-u . Koty muszą przebywać w udekorowanej klatce do czasu zakończenia wystawy. Wcześniejsze opuszczenie wystawy spowoduje unieważnienie wystawy wystawianemu kotu i nie wydanie jego dyplomu i oceny. Organizator  w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo nie przyjęcia kota na wystawę. Wystawca ma obowiązek sprawdzić prawidłowość wpisu kota w katalogu i dokonać korekty błędnego wpisu przed oceną kota. Zmiany klas wystawowych należy zgłosić do sekretariatu w sobotę.

REGULAMIN WYSTAWY:

Regulamin Wystawy PDF

 

16-17.04.2016 International Cat Show in Pruszków

POLISH FELINE ASSOCIATION
POLSKI ZWIĄZEK FELINOLOGICZNY

International Cat Show in Pruszków

16-17.04.2016

 

WCF SHOW LICENSING L# 164021

On-Line Show Application

Organizators:

Polski Związek Felinologiczny

 

SHOW PLACE:

Sport Hall "ZNICZ", Bohaterów Warszawy street 4, Pruszków

JUDGES:

 

Walter Baraldi, Italy (AB, WCF)

Inga Balchiunine, Lithuania (AB, WCF)

Beverley Elian, Romania (AB, WCF)

Andreas Kretschmer-Kraiczek, Germany (AB, WCF)

Yanina Melnikova, Belarus (AB, WCF)

REGISTRATION TILL 05.04.2016

The registration form might be closed earlier if the limit of cats is reached.

Withdrawal cat from show is possible until 05.04. 2016 after this date exhibitor must pay a fee for a cat without exception, whether the cat was judged or absent.

 

Euro Account number:
PL27 1030 0019 0109 7860 1005 7905 Swift code: CITIPLPX

FEES:

World Champion / World Premiors

Free of charge

Classes CAC-CACM, litters, Exhibitor only (class 3,5,7,9,11,13, 20,24)

1 day

35 Euro

2 days

40 Euro

Neuters, veterans (class 4,6,8,10,12,14,19,21)

1 day

25 Euro

2 days

30 Euro

Kittens, Young, (class 15,16,16a,)

1 day

30 Euro

2 days

35 Euro

Class 18 (determination class-colour)

1 cat

10 Euro

WCF RING (kittens, adults, neuter)

1 cat

10 Euro

Extra cage (+ ½ cage)

10 Euro / 2 days

Selling animals on the show is strictly forbiden in Poland.

SHOW SCHEDULE:

Saturday  - 16.04.2016 r.

Sunday  - 17.04.2016


8.00. – 9.30

8.30 – 9.30

Veterinary examination

9.30 – 10.00

9.30 – 10.00

Correction

10.00 – 14.00

10.00 – 14.00

Judging

11.30

12.30

WCF RING , Adult, Neuter (SAT),

WCF Ring Kitten (SUN),

14.00-15.00 14.00-15.00 Lunch break

16.00

16.00

BEST IN SHOW

19.00

19.00

Show end

HOTELS:

www.booking.com

THE CAGES:

Single cage for 1 cat 60x60x70 – free.

Large cage for 1 cat 120x60x70 – extra paid

VETERINARY RULES:

Cats must be healthy, clean and in good condition, prepared to the show, vaccinated against cats virus diseases (cat's flu, panleucopenia etc.) as well as against Rabies, no later than one month before the cat show (first vaccination) or must have next vaccination valid.

Rabies vaccination is obligatory also for kittens in the age of six months. During veterinary control it's obligatory to show the vaccination book or cat's passport as well as veterinary health certificate issued 3-1 days before the show.

Sick cats won't be accepted without reimbursement.

Each cat should obligatory has identification microchip.

Kittens taking part in the cat show must also have microchip.

Kittens must have passport or vaccination book with microchip number. Microchips will be checked in the entrance to the show. All cats must have their claws cutted. White cats must have veterinary certificate concerning ears' test (BAER/BAEP). All cats taking part in the cat show must be applicated in their classes to the catalogue.

SHOW RULES:

Show rules

 

Zgłoszenia na wystawę

Informujemy hodowców, że zgłoszenia na WCF World Show zostały zamknięte - limit miejsc został wyczerpany.

 

Informacje dla zwiedzających

Koty Rasowe po raz piąty w Pruszkowie

Polski Związek Felinologiczny zaprasza w dniach 16 i 17 kwietnia 2016 na Międzynarodową Wystawę Kotów Rasowych (Hala Sportowa Znicz, ul. Bohaterow Warszawy 4, Pruszków).

Wystawa objęta została Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Pruszkowa.

PZF (członek World Cat Federation) istniejący od 1996 zrzesza hodowców kotów rasowych i od lat  z sukcesem organizuje wystawy kotów.

Wystawa Kotów Rasowych to nie tylko święto hodowców pasjonatów, ale także świetny sposób na miłe i rodzinne spędzenie weekendu.

Dla zwiedzających wystawa otwarta będzie  w godzinach 10-17. W  trakcie jej trwania obejrzeć będzie można kocie piękności, które przyjadą z różnych części Polski, pojawią się również hodowcy z zagranicy. Najliczniej reprezentowane będą koty brytyjskie w różnych odmianach kolorystycznych, oglądać będzie można koty maine coon, rosyjskie niebieskie, syberyjskie, norweskie leśne, selkirk rexy, koty tajskie czy bezwłose sfinksy petersburskie.

W sobotę zwiedzający będą mogli głosować na „Kota Publiczności” i wybrać tego kota, który ich zdaniem jest najpiękniejszy. Wybrany kot otrzyma  puchar dla „Kota Publiczności” ufundowany przez Polski Związek Felinologiczny.

Niewątpliwą atrakcją dla zwiedzających będą dodatkowe konkursy tzw. WCF Ringi, które odbędą się zarówno w sobotę jak i w niedzielę w granicach godz.14.30. W  trakcie  trwania Ringów sędzia dokona wyboru najpiękniejszego kociaka, kastrata i kota dorosłego uczestniczącego w konkursie.

Kocie piękności oceniane będą przez międzynarodowych sędziów felinologicznych z Włoch i Polski..

Na wystawie każdy z sędziów wybierze spośród ocenianych przez siebie kotów jednego przedstawiciela danej kategorii, nominując go do konkursu Best In Show. Konkurs Best In Show odbędzie się w granicach godz. 16,30.

Zapraszamy, szczegóły na www.pzf.pl

Cennik biletów:

Normalny 15, ulgowy 8 zł (dzieci, studenci, emeryci, renciści), dzieci do lat 3 wstęp bezpłatny.

 
Więcej artykułów…
Dostępne kocięta
Polecamy

Sklep - For Cats