Hodowla z Sercem

Hodowla z Sercem

Kontakt do PZF

Polski Związek Felinologiczny
ul. Cybernetyki 15, lok.1 (1 piętro)
(uwaga: dawne Postępu 3/5)
02-677 Warszawa

Biuro i telefon czynne
w poniedziałki godz. 18-20
Tel: +48 22 815 23 66+48 22 815 23 66

Email: pzf@pzf.pl

Wizytówka PZF

Polski Związek Felinologiczny
zaprasza na

Miedzynarodową Wystawę Kotów Rasowych

WARSZAWA


05-06.12.2015 r. (2 certyfikaty)

WCF SHOW LICENSING L#154144

 

Organizatorzy:

Polski Związek Felinologiczny

 

Informacje dla Wystawców

MIEJSCE WYSTAWY:

Hala Sportowa Zespołu Szkół nr 115, ul. Króla Maciusia 5, Warszawa

 

SĘDZIOWIE:


Mrs.  Donatella  Luconi, Italy (AB WCF)
Mrs.  Eleonora Ruggiero, Italy (AB WCF)
Mr.   Antonello Bardella, Italy (AB WCF)
Mr.   Kamil Kolczyński, Poland (SH, SOSH WCF)

 

TERMIN ZGŁOSZEŃ:

- do dnia  24.11.2015

-nie ma możliwości przyjmowania wpłat gotówkowych bezpośrednio na wystawie - wpłaty tylko na konto PZF do 24.11.2015

KONTO PZF:   CITY HANDLOWY 55 1030 0019 0109 8530 0029 7020

- zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zgłoszeń jeśli limit miejsc zostanie wyczerpany

- Zgłoszenia do WCF Ringów przyjmowane tylko drogą elektroniczną - online w trakcie zgłaszania kota na wystawę (lista nie będzie uzupełniana na wystawie)!

 

Zgłoszenia przyjmowane są przez system online dostępny na www PZF.

Uwaga: do każdego poprawnie wysłanego zgłoszenia - system automatycznie generuje maila zwrotnego, potwierdzającego wpłynięcie zgłoszenia do organizatora.

Tylko koty poprawnie zarejestrowane będą przyjęte na wystawę.

Organizator w oddzielnym mailu potwierdza przyjęcie kota na wystawę.

OPŁATY:

Koty z tytułem WCH, WPR

BEZPŁATNIE

Koty w klasie od CAC do CACM,mioty, gość wystawy (klasa 3,5,7,9,11,13,20,24)

1 dz.

140 PLN

2 dn.

160 PLN

Kastraty, weterani, koty domowe, (klasa4,6,8,10,12,14,19,21)

1 dz.

100 PLN

2 dn.

120 PLN

Kocięta, młodzież,(klasa 15,16,16a)

1 dz.

120 PLN

2 dn.

140 PLN

Klasa 18  (określenie koloru)

1 kot

40 PLN

WCF RING (kittens, adults,neuter)

1 kot

40 PLN

Dodatkowa klatka (+1/2 klatki)

1 kot

40 PLN

UWAGA:

  • Po dniu 24.11.2015 r. nie ma możliwości wycofania kota z wystawy.
  • Za każdego umieszczeniu kota w katalogu, wystawca zobowiązany jest do uiścić opłatę, bez względu na to, czy zostanie on oceniony, czy będzie miał absencję.
  • Dla członków PZF zniżka: za koty zgłoszone na dwa dni wystawy obowiązuje opłata jak za jeden dzień, z wyłączeniem klasy 24 (gość wystawy), ringi płatne wg cennika

PROGRAM WYSTAWY


Kontrola weterynaryjna

Korekta

Sędziowanie

WCF  Ring/Adult/Neuter (sobota),

WCF Ring Kitten (niedziela)

Sobota - 05.12.2015

Niedziela - 06.12.2015

8.00  -  9.30

8.00  -     9.30

9.30 -  10.00

9.30  -   10.00

10.00 – 14.00

10.00  -  14.00

11.30

12.30

 

14.00-15.00 14.00-15.00 Przerwa obiadowa

16.00

16.00

BEST IN SHOW

ok. 18.30

ok. 18.30

Wydawanie ocen w sekretariacie wystawy
Zakończenie wystawy

Uwaga organizator zastrzega sobie prawo do godzinowych zmian w programie.

HOTELE:

www.booking.com

 

ROZMIAR KLATEK:

Dla jednego kota przydzielana będzie klatka pojedyncza:  60x60x70/wys
Miot - klatka podwójna: 120x60x70.
Dodatkowe pół klatki dla 1 kota – dopłata 40.00 zł.
Wystrój  klatki - obowiązkowy.

Klatki nie są numerowane, każdy wystawca zajmuje sobie klatki (zgodnie ze zgłoszoną ilością) -  indywidualnie.

 

WARUNKI WETERYNARYJNE:

Koty muszą być zdrowe, czyste i zadbane, przygotowane do wystawy,  zaszczepione  na choroby wirusowe kotów (kocie katary i panleukopenia), nie później niż na 1 m-c przed wystawą (szczepienie pierwsze) nie wcześniej niż 2 lata (730 dni). Szczepienie na wściekliznę wymagane dla kotów przyjeżdząjących z zagranicy.  Przy kontroli weterynaryjnej obowiązuje okazanie książeczki szczepień lub paszportu kota oraz zaświadczenie weterynaryjne kota wystawione na 3-1 dni przed wystawą. Zaświadczenia będą sprawdzane w oba dni wystawy.

Wystawiane koty muszą mieć przycięte pazurki.

Każdy kot musi obowiązkowo posiadać identyfikacje – CZIP.

Koty białe muszą posiadać atest słuchu BAER/BAEP.

Chore koty będą wycofywane z wystawy bez zwrotu wpłaconych pieniędzy za wystawę.

Prawo wstępu na wystawę mają koty, które są umieszczone w katalogu i przeszły kontrolę weterynaryjną.

UWAGI:

Wystawca może sam prezentować swoje koty do oceny z wyjątkiem BIS-u . Koty muszą przebywać w udekorowanej klatce do czasu zakończenia wystawy. Wcześniejsze opuszczenie wystawy spowoduje unieważnienie wystawy wystawianemu kotu i nie wydanie jego dyplomu i oceny. Organizator  w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo nie przyjęcia kota na wystawę. Wystawca ma obowiązek sprawdzić prawidłowość wpisu kota w katalogu i dokonać korekty błędnego wpisu przed oceną kota. Zmiany klas wystawowych należy zgłosić do sekretariatu w sobotę.

REGULAMIN WYSTAWY:

Regulamin Wystawy PDF

 

5/6.12.2015 International Cat Show in Warsaw

POLISH FELINE ASSOCIATION
POLSKI ZWIĄZEK FELINOLOGICZNY

International Cat Show in Warsaw

05-06.12.2015

 

WCF SHOW LICENSING L#154144

On-Line Show Application

Organizators:

Polski Związek Felinologiczny

 

SHOW PLACE:

Sport Hall , Króla Maciusia street 5, Warsaw

JUDGES:

Mrs.  Donatella  Luconi, Italy (AB WCF)
Mrs.  Eleonora Ruggiero, Italy (AB WCF)
Mr.   Antonello Bardella, Italy (AB WCF)
Mr.   Kamil Kolczyński, Poland (SH, SOSH WCF)

 

REGISTRATION TILL 24.11.2015

The registration form might be closed earlier if the limit of cats is reached.

Withdrawal cat from show is possible until 24.11. 2015 after this date exhibitor must pay a fee for a cat without exception, whether the cat was judged or absent.

 

Euro Account number:
PL27 1030 0019 0109 7860 1005 7905 Swift code: CITIPLPX

FEES:

World Champion / World Premiors

Free of charge

Classes CAC-CACM, litters, Exhibitor only (class 3,5,7,9,11,13, 20,24)

1 day

35 Euro

2 days

40 Euro

Neuters, veterans (class 4,6,8,10,12,14,19,21)

1 day

25 Euro

2 days

30 Euro

Kittens, Young, (class 15,16,16a,)

1 day

30 Euro

2 days

35 Euro

Class 18 (determination class-colour)

1 cat

10 Euro

WCF RING (kittens, adults, neuter)

1 cat

10 Euro

Extra cage (+ ½ cage)

10 Euro / 2 days

Selling animals on the show is strictly forbiden in Poland.

SHOW SCHEDULE:

Saturday  - 05.12.2015 r.

Sunday  - 06.12.2015


8.30. – 9.30

8.00 – 9.30

Veterinary examination

9.30 – 10.00

9.30 – 10.00

Correction

10.00 – 14.00

10.00 – 14.00

Judging

11.30

12.30

WCF RING , Adult, Neuter (SAT),

WCF Ring Kitten (SUN),

14.00-15.00 14.00-15.00 Lunch break

16.00

16.00

BEST IN SHOW

19.00

19.00

Show end

HOTELS:

www.booking.com

THE CAGES:

Single cage for 1 cat 60x60x70 – free.

Large cage for 1 cat 120x60x70 – extra paid

VETERINARY RULES:

Cats must be healthy, clean and in good condition, prepared to the show, vaccinated against cats virus diseases (cat's flu, panleucopenia etc.) as well as against Rabies, no later than one month before the cat show (first vaccination) or must have next vaccination valid.

Rabies vaccination is obligatory also for kittens in the age of six months. During veterinary control it's obligatory to show the vaccination book or cat's passport as well as veterinary health certificate issued 3-1 days before the show.

Sick cats won't be accepted without reimbursement.

Each cat should obligatory has identification microchip.

Kittens taking part in the cat show must also have microchip.

Kittens must have passport or vaccination book with microchip number. Microchips will be checked in the entrance to the show. All cats must have their claws cutted. White cats must have veterinary certificate concerning ears' test (BAER/BAEP). All cats taking part in the cat show must be applicated in their classes to the catalogue.

SHOW RULES:

Show rules

 

Spotkanie z Panem Franciszkiem Klimkiem

Miło nam poinformować, że na naszej wystawie 17-18.10.2015 w Warszawie - będziemy gościć Pana Franciszka Klimka - satyryka, poetę, piewcę urody kociego rodu.

O AUTORZE

Kot to czysta poezja – któż temu zaprzeczy? Aksamit i i barwa kociego futra, elegancja ruchów, kojące mruczenie urzekać nas będą – wydaje się – już zawsze. Koty są jednymi z najbliższych przyjaciół człowieka pośród świata zwierząt, wstrzemięźliwie i z gracją podtrzymują nasze ostatnie związki z nieokiełzanymi siłami natury. Kto kocha koty, ten uczy się dużo trudniejszej miłości do ludzi.

A kochać koty i umieć o tym pięknie opowiadać to dopiero jest sztuka. A jeszcze opowiadać w języku poezji, przy czym z wyrafinowanym humorem – to największe mistrzostwo. Franciszek J. Klimek, krakowski literat, satyryk i poeta, a zarazem wielki miłośnik i prawdziwy znawca kociego rodu jest autorem kilkuset znakomitych wierszy o kociej tematyce. Pośród nich znajdzemy utwory liryczne, filozoficzne, pełne humoru a nawet satyry wobec ludzkich postaw w kontaktach ze światem zwierząt. Każdy wiersz kończy się – na długo zapadającą w pamięć – zaskakującą pointą.

 

Więcej…

 

Zgłoszenia na wystawę

Informujemy hodowców, że zgłoszenia na WCF World Show zostały zamknięte - limit miejsc został wyczerpany.

 

Informacje dla zwiedzających

Koty Rasowe po raz pierwszy w Wawrze –  Wystawa Mikołajkowa

Polski Związek Felinologiczny zaprasza w dniach 5 i 6 grudnia 2015 na Międzynarodową Wystawę Kotów Rasowych (Hala Sportowa Zespołu Szkół nr 115, ul. Króla Maciusia 5, Warszawa ).

Wystawa objęta została Honorowym Patronatem Burmistrza Dzielnicy Wawer.

PZF (członek World Cat Federation) istniejący od 1996 zrzesza hodowców kotów rasowych i od lat  z sukcesem organizuje wystawy kotów.

Wystawa Kotów Rasowych to nie tylko święto hodowców pasjonatów, ale także świetny sposób na miłe i rodzinne spędzenie weekendu.

Dla zwiedzających wystawa otwarta będzie  w godzinach 10-17. W  trakcie jej trwania obejrzeć będzie można kocie piękności, które przyjadą z różnych części Polski, pojawią się również hodowcy z zagranicy. Najliczniej reprezentowane będą koty brytyjskie w różnych odmianach kolorystycznych, oglądać będzie można koty maine coon, rosyjskie niebieskie, syberyjskie, norweskie leśne, selkirk rexy, koty tajskie czy bezwłose sfinksy petersburskie.

W sobotę zwiedzający będą mogli głosować na „Kota Publiczności” i wybrać tego kota, który ich zdaniem jest najpiękniejszy. Wybrany kot otrzyma  puchar dla „Kota Publiczności” ufundowany przez Polski Związek Felinologiczny.

Niewątpliwą atrakcją dla zwiedzających będą dodatkowe konkursy tzw. WCF Ringi, które odbędą się zarówno w sobotę jak i w niedzielę w granicach godz.14.30. W  trakcie  trwania Ringów sędzia dokona wyboru najpiękniejszego kociaka, kastrata i kota dorosłego uczestniczącego w konkursie.

Kocie piękności oceniane będą przez międzynarodowych sędziów felinologicznych z Włoch i Polski..

Na wystawie każdy z sędziów wybierze spośród ocenianych przez siebie kotów jednego przedstawiciela danej kategorii, nominując go do konkursu Best In Show. Konkurs Best In Show odbędzie się w granicach godz. 16,30.

Zapraszamy, szczegóły na www.pzf.pl

Cennik biletów:

Normalny 15, ulgowy 8 zł (dzieci, studenci, emeryci, renciści), dzieci do lat 3 wstęp bezpłatny.

 
Więcej artykułów…
Dostępne kocięta
Polecamy

Sklep - For Cats