Hodowla z Sercem

Hodowla z Sercem

Kontakt do PZF

Polski Związek Felinologiczny
ul. Cybernetyki 15, lok.1 (1 piętro)
(uwaga: dawne Postępu 3/5)
02-677 Warszawa

Biuro i telefon czynne
w poniedziałki godz. 18-20
Tel: +48 22 815 23 66

Email: pzf@pzf.pl

W pilnych sprawach hodowlanych

mobile: 691 033 076

Wizytówka PZF

Wystawa Jubileuszowa  20-lecie Polskiego Związku Felinologicznego

Wystawa NDM

Polski Związek Felinologiczny
zaprasza na
Międzynarodową Wystawę Kotów Rasowych w

Nowym Dworze Mazowieckim
21-22.03.2015 r. (2 certyfikaty)

WCF SHOW LICENSING L#153003

Elektroniczne zgłoszenie na wystawę

 

Informacje dla Wystawców

MIEJSCE WYSTAWY:

Hala Sportowa NOSiR, ul. Sportowa 66, Nowy Dwór Mazowiecki

 

SĘDZIOWIE:

Albert Kurkowski, Poland (AB, WCF)

Kamil Kolczynski, Poland (SH, SOSH, WCF)

Andreas Kretschmer-Kraiczek, Germany (AB, WCF)

Eveline Preiss, Germany (AB, WCF)

Eleonora Ruggiero, Italy (AB, WCF)

Natalia Rozkova, Estonia (SLH,SH, SOSH WCF)

 

TERMIN ZGŁOSZEŃ:

- do dnia  10.03.2015

- zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zgłoszeń jeśli limit miejsc zostanie wyczerpany

 

Zgłoszenia przyjmowane są przez system online dostępny na www PZF.

Uwaga: do każdego poprawnie wysłanego zgłoszenia - system automatycznie generuje maila zwrotnego, potwierdzającego wpłynięcie zgłoszenia do organizatora.

Tylko koty poprawnie zarejestrowane będą przyjęte na wystawę.

Organizator w oddzielnym mailu potwierdza przyjęcie kota na wystawę.

OPŁATY:

Koty z tytułem WCH, WPR

BEZPŁATNIE

Koty w klasie od CAC do CACM,mioty, gość wystawy (klasa 3,5,7,9,11,13,20,24)

1 dz.

130 PLN

2 dn.

160 PLN

Kastraty, weterani, koty domowe, (klasa4,6,8,10,12,14,19,21)

1 dz.

60 PLN

2 dn.

90 PLN

Kocięta, młodzież,(klasa 15,16,16a)

1 dz.

110 PLN

2 dn.

130 PLN

Klasa 18  (określenie koloru)

1 kot

40 PLN

WCF RING (kittens, adults,)

1 kot

40 PLN

Dodatkowa klatka (+1/2 klatki)

1 kot

40 PLN

KONTO PZF:   CITY HANDLOWY 55 1030 0019 0109 8530 0029 7020

UWAGA:

  • Po dniu 10.03.2015 r. nie ma możliwości wycofania kota z wystawy.
  • Za każdego umieszczeniu kota w katalogu, wystawca zobowiązany jest do uiścić opłatę, bez względu na to, czy zostanie on oceniony, czy będzie miał absencję.
  • Obowiązuje zniżka dla członków PZF zgłaszających swoje koty na 2 dni wystawy  - płatność za ich uczestnictwo w imprezie według stawki za 1 dzień.
  • Uwaga : powyższa zniżka nie dotyczy klasy 24 - gość wystawy.

PROGRAM WYSTAWY

Sobota - 21.03.2015

Niedziela - 22.03.2015


8.00  -  9.30

8.30  -     9.30

Kontrola weterynaryjna

9.30 -  10.00

9.30  -   10.00

Korekta

10.00 – 14.00

10.00  -  14.00

Sędziowanie

14.30 - 17.00

 

14.30  -  17.00

WCF Kitten Ring (sobota), WCF Adult Ring (niedziela), WCF Neuter Ring (sobota)

 

17.00  - 18.30

17.00  -  18.30

BEST IN SHOW

ok. 18.30

ok. 18.30

Wydawanie ocen w sekretariacie wystawy
Zakończenie wystawy

Uwaga organizator zastrzega sobie prawo do godzinowych zmian w programie.

HOTELE:

www.booking.com

 

ROZMIAR KLATEK:

Dla jednego kota przydzielana będzie klatka pojedyncza:  60x60x70/wys
Miot - klatka podwójna: 120x60x70.
Dodatkowe pół klatki dla 1 kota – dopłata 40.00 zł.
Wystrój  klatki - obowiązkowy.

Klatki nie są numerowane, każdy wystawca zajmuje sobie klatki (zgodnie ze zgłoszoną ilością) -  indywidualnie.

 

WARUNKI WETERYNARYJNE:

Koty muszą być zdrowe, czyste i zadbane, przygotowane do wystawy,  zaszczepione  na choroby wirusowe kotów (kocie katary i panleukopenia)  oraz wściekliznę, nie później niż na 1 m-c przed wystawą (szczepienie pierwsze) nie wcześniej niż 2 lata (730 dni). Szczepienie na wściekliznę nie jest wymagane dla kociąt poniżej 6 miesiąca życia.  Przy kontroli weterynaryjnej obowiązuje okazanie książeczki szczepień lub paszportu kota oraz zaświadczenie weterynaryjne kota wystawione na 3-1 dni przed wystawą. Zaświadczenia będą sprawdzane w oba dni wystawy.

Wystawiane koty muszą mieć przycięte pazurki.

Każdy kot musi obowiązkowo posiadać identyfikacje – CZIP.

Koty białe muszą posiadać atest słuchu BAER/BAEP.

Chore koty będą wycofywane z wystawy bez zwrotu wpłaconych pieniędzy za wystawę.

Prawo wstępu na wystawę mają koty, które są umieszczone w katalogu i przeszły kontrolę weterynaryjną.

UWAGI:

Wystawca może sam prezentować swoje koty do oceny z wyjątkiem BIS-u . Koty muszą przebywać w udekorowanej klatce do czasu zakończenia wystawy. Wcześniejsze opuszczenie wystawy spowoduje unieważnienie wystawy wystawianemu kotu i nie wydanie jego dyplomu i oceny. Organizator  w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo nie przyjęcia kota na wystawę. Wystawca ma obowiązek sprawdzić prawidłowość wpisu kota w katalogu i dokonać korekty błędnego wpisu przed oceną kota. Zmiany klas wystawowych należy zgłosić do sekretariatu w sobotę.

REGULAMIN WYSTAWY:

Regulamin Wystawy PDF

 

International Cat Show in Nowy Dwór Mazowiecki - Information for exhibitors

POLISH FELINE ASSOCIATION
POLSKI ZWIĄZEK FELINOLOGICZNY

International Cat Show in Nowy Dwór Mazowiecki
21-22.03.2015 r. (2 certificates)

WCF SHOW LICENSING L# 153003

 

SHOW PLACE:

Sport Hall NOSiR, Sportowa street 66, Nowy Dwór Mazowiecki

JUDGES:

Albert Kurkowski, Poland (AB, WCF)

Kamil Kolczynski, Poland (SH, SOSH, WCF)

Andreas Kretschmer-Kraiczek, Germany (AB, WCF)

Eveline Preiss, Germany (AB, WCF)

Eleonora Ruggiero, Italy (AB, WCF)

Natalia Rozkova, Estonia (SLH,SH, SOSH WCF)

 

 

REGISTRATION TILL 10.03.2015

The registration form might be closed earlier if the limit of cats is reached.

Euro Account number:
PL27 1030 0019 0109 7860 1005 7905 Swift code: CITIPLPX

FEES:

World Champion / World Premiors

Free of charge

Classes CAC-CACM, litters, Exhibitor only (class 3,5,7,9,11,13, 20,24)

1 day

30 Euro

2 days

40 Euro

Neuters, veterans (class 4,6,8,10,12,14,19,21)

1 day

15 Euro

2 days

20 Euro

Kittens, Young, (class 15,16,16a,)

1 day

25 Euro

2 days

30 Euro

Class 18 (determination class-colour)

1 cat

10 Euro

WCF RING (kittens, adults)

1 cat

10 Euro

Extra cage (+ ½ cage)

10 Euro / 2 days

Selling animals on the show is strictly forbiden in Poland.

SHOW SCHEDULE:

Saturday  - 21.03.2015 r.

Sunday  - 22.03.2015


7.30. – 9.30

8.00 – 9.30

Veterinary examination

9.30 – 10.00

9.30 – 10.00

Correction

10.00 – 14.00

10.00 – 14.00

Judging

14.30 – 17.00

14.30 – 17.00

WCF RING Kittens (SAT), WCF Adult RING (SUN), WCF Neuter RING (SAT)

17.00 – 19.00

17.00 – 19.00

BEST IN SHOW

19.00

19.00

Show end

HOTELS:

www.booking.com

THE CAGES:

Single cage for 1 cat 60x60x70 – free.

Large cage for 1 cat 120x60x70 – extra paid

VETERINARY RULES:

Cats must be healthy, clean and in good condition, prepared to the show, vaccinated against cats virus diseases (cat's flu, panleucopenia etc.) as well as against Rabies, no later than one month before the cat show (first vaccination) or must have next vaccination valid.

Rabies vaccination is obligatory also for kittens in the age of six months. During veterinary control it's obligatory to show the vaccination book or cat's passport as well as veterinary health certificate issued 3-1 days before the show.

Sick cats won't be accepted without reimbursement.

Each cat should obligatory has identification microchip.

Kittens taking part in the cat show must also have microchip.

Kittens must have passport or vaccination book with microchip number. Microchips will be checked in the entrance to the show. All cats must have their claws cutted. White cats must have veterinary certificate concerning ears' test (BAER/BAEP). All cats taking part in the cat show must be applicated in their classes to the catalogue.

SHOW RULES:

Show rules

 
Wystawa WCF

MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA KOTÓW RASOWYCH WCF

21-22.03.2015
Hala Sportowa NOSiR 
ul. Sportowa 66

Nowy Dwór Mazowiecki

POLISH

WCF Show License L#153003

Elektroniczny Formularz Zgłoszeniowy

WCF Show

21-22 March 2015
Sport Hall NOSiR
Sportowa 66 street
Nowy Dwór
Mazowiecki

ENGLISH

WCF Show License L#153003

Online Entry Form

More information for exhibitors

Dostępne kocięta
Polecamy

Sklep - For Cats