I. Przepisy ogólne

§ 1

Zgodnie § 27 pkt. 8 Statutu PZF Zarząd Polskiego Związku Felinologicznego wprowadza nową wersję  przepisów  hodowlanych „edycja 2015 r.” do stosowania przez wszystkich członków zrzeszonych w Związku. Przepisy hodowlane wydane są w formie elektronicznej i obowiązują z chwilą opublikowania ich na związkowej stronie internetowej.

Obecne przepisy hodowlane (edycja 2015 r. – jednolity tekst) wraz z załącznikami tworzą  nierozerwalną całość przepisów hodowlanych obowiązujących w PZF

§ 2

Kotem rasowym jest wyłącznie kot posiadający rodowód, który jest dokumentem stwierdzającym jego pochodzenie, niebudzącym żadnych zastrzeżeń merytorycznych i genetycznych, wystawionym przez legalnie działającą organizację na terenie danego kraju, zawierający co najmniej cztery pokolenia przodków z pełnymi danymi (rasa, kolor, nr rodowodu oraz organizacja).

§ 3

Każdy członek Związku posiadający i rozmnażający koty rasowe prowadzi w rozumieniu niniejszych przepisów amatorską hodowlę kotów rasowych, a tym samym uważa się go za hodowcę. Członek PZF nie może prowadzić działalności gospodarczej w zakresie hodowli kotów rasowych. W takim przypadku  hodowla przestaje być hodowlą amatorską, co będzie powodem skreślenia hodowcy z listy członków PZF.

§ 4

Celem hodowli kotów rasowych jest oparte na podstawach naukowych dążenie do uzyskania przez hodowcę kotów rasowych o najwyższym standardzie, rozszerzania liczby ras i wariantów kolorystycznych kotów na terenie Polski, jak również szeroka popularyzacja kotów rasowych wśród społeczeństwa polskiego.

§ 5

Klatkowe trzymanie kotów dorosłych w hodowli i klatkowy odchów kociąt jest zabroniony.

§ 6

Przestrzeganie Statutu PZF oraz przepisów hodowlanych, nienaganne prowadzenie hodowli kotów rasowych, jak również regularne opłacanie składek członkowskich i wnoszenie innych opłat na rzecz Związku (związanych z działalnością hodowlaną) są warunkiem otrzymania przez hodowcę dokumentów zwanych rodowodami, potwierdzających pochodzenie potomstwa z kojarzonych zwierząt.

§ 7

Informuje się hodowców, że korespondencja hodowcy z organami władz WCF (zgodnie z wymogami określonymi przez sekretarza WCF) odbywać się może wyłącznie drogą służbową za pośrednictwem Zarządu PZF.

PZF jako Związek zrzeszony w WCF (zgodnie ze Statutem WCF) zachowuje całkowicie swoją niezależność, a działa na mocy własnego Statutu i przepisów hodowlanych wydanych przez władze PZF. Przepisy hodowlane tzn. przepisy regulujące prowadzenie i kontrolę hodowli hodowców zrzeszonych w PZF ustala wyłącznie Zarząd PZF na mocy Statutu PZF (§27 pkt. 8), w które WCF nie ingeruje.

§ 8

Każdy członek PZF zobowiązany jest do czynnej pomocy w rozreklamowaniu imprezy organizowanej przez związek oraz do pomocy w organizacji tejże imprezy.

§ 9

Zaleca się by każdy członek  PZF posiadający własną stronę internetową hodowli umieścił na stronie startowej lub głównej w wyeksponowanym miejscu logo PZF i logo WCF z aktywnymi linkami.

 
Wystawa WCF

WCF SHOW

License L#244107

Książenice

24/25.08.2024

POLISH

ZGŁOSZENIA ZAMKNIĘTE

WCF Show

WCF Show

License L#244107

Książenice

24/25 August 2024

ENGLISH

APPLICATION CLOSED

Dla członkówDostępne kocięta